Pojištění

Kdo nese finanční odpovědnost při tragickém pracovním úrazu?

Mezi nejzávažnější následky úrazů na pracovišti patří invalidita, dlouhodobá nákladná rekonvalescence, nebo, bohužel, smrt. Smrtelných úrazů se ročně v Česku stane až stovka. Pracujete v rizikovém zaměstnání? Neopatřil všechna potřebná zabezpečení, aby se při práci nic nestalo? […]