Kdo nese finanční odpovědnost při tragickém pracovním úrazu?

Mezi nejzávažnější následky úrazů na pracovišti patří invalidita, dlouhodobá nákladná rekonvalescence, nebo, bohužel, smrt. Smrtelných úrazů se ročně v Česku stane až stovka. Pracujete v rizikovém zaměstnání? Neopatřil všechna potřebná zabezpečení, aby se při práci nic nestalo? Co když odmítnete pracovat v takových podmínkách a co když se něco stane? Jak vymáhat náhradu?

Úrazy s následkem smrti v loňském roce

Loňský rok byl podle statistik nejtragičtější za poslední tři roky. Pavel Kramář ze Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) upřesnil, že za rok 2015 utrpělo 123 lidí smrtelný pracovní úraz. Pro srovnání, v roce 2014 zemřelo 108 zaměstnanců a v roce 2013 celkem 113. Nejčastějším pracovištěm, kde se smrtelné úrazy v loňském roce staly, byly veřejné prostory včetně silnic, průmyslové prostory, sklad, výroba, staveniště. Mezi úrazy, které se nejčastěji staly, potom patřily dopravní nehody a pády z výšky.

Odpovědnost nese zaměstnavatel

Může se stát, že pracovník, který zahynul, nebyl při práci dostatečně jištěn. Potom je potřeba prověřit, zda šlo o jeho chybu a porušení povinností. Pokud byl jištěn tak, jak to předepsal zaměstnavatel a přesto se nehoda stala, je zproštěn odpovědnosti. Veškeré nároky jako náhradu ze ztrátu na výdělku, bolestné, náklady spojené s léčbou můžou být tedy uplatňovány vůči zaměstnavateli. Petr Glogar z pražské pobočky mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal však uvádí, že pokud je zaměstnavatel pojištěn, vše za něj zaplatí pojišťovna.

Lehkomyslnost zaměstnance

Rizikové výkony však někteří zaměstnanci berou na lehkou váhu a předepsané jištění nedodržují. Pokud tedy nevyužijí všechny bezpečnostní pomůcky, které mají k dispozici, a kvůli tomu se stane neštěstí, zaměstnavatel je zproštěn odpovědnosti.

Práci lze odmítnout

Pokud zaměstnanec nechce vykonat práci, při které může být zraněn, může oznámit zaměstnavateli, že tuto práci vykonat nechce. Záleží však také na konkrétních okolnostech. Proto, pokud nastane takový problém, vše prošetřuje osoba odborně způsobilá.

Nezajištěná rodina

Velkým problémem není pouze smrt živitele rodiny, nýbrž také postižení. Rodina se může dostat do existenčních problémů nejen proto, že ztratí příjem, který může dělat například 20 000kč, ale starost o postiženého vyžaduje mnoho financí. Pokud by rodina pokrývače, který by utrpěl zranění s následkem invalidity III. stupně, rodina by dostávala invalidní důchod necelých 9 000kč. Vyšší částku rodina dostane v případě, že osoba, která se stará o postiženého, nemůže docházet do zaměstnání a přichází tak o běžný výdělek.

Ne vždy stačí jištění, které je poskytnuto

Velký problém však není pouze to, že zaměstnanec není dostatečně jištěn. Často se stává, že i přes zdánlivě dobré jištění, se stane neštěstí, protože ne vždy vše funguje tak, jak má. Vše by mělo být opatřeno bezpečnostním certifikátem, jako například systémy firmy Carl Stahl, která dodává jistící systémy do celé Evropy. Je nutností, aby byl jistící systém schopný člověka zachránit. Některé sice zabrání pádu z výšky, ale zaškrtí tepny a dokonce mohou amputovat části lidského těla. S certifikovanými systémy se tohle stát nemůže.

Obrázek: pixabay.com


Řekněte ostatním, co si myslíte