Studium v zahraničí – brána k novým možnostem

S poměrně vysokým množstvím vysokých škol v ČR úměrně narůstá počet absolventů, jež marně hledají uplatnění. Naštěstí existuje možnost, jak se od dalších titulovaných odborníků odlišit a získat tak náskok před ostatními uchazeči.

Zatímco dříve bývalo výsadou strávit semestr či dva v zahraničí, dnešní doba je o poznání jednodušší. Díky rozšiřující se spolupráci vysokých škol s programy jako Erasmus a další, se podmínky pro zahraniční studium zlepšily. Požadavky kladené na studenty se samozřejmě škola od školy liší. Přesto je však tato možnost nabízena stále vyššímu počtu studentů.

Klady a zápory zahraničního studia

Odloučení od rodiny, přizpůsobení se tamní kultuře, tempu a požadavkům partnerských škol je bezesporu známkou pozitivních a zaměstnavateli oceňovaných schopností. I když pro studenta se jedná o těžké chvíle. Pobyt v zahraničí není pouze o zábavě a zkušenostech, jak se může zdát, ale posouvá uchazeče o práci výrazně kupředu. V současnosti vybrané vysoké školy navíc tuto možnost poskytují také studentům kombinovaného a dálkového studia.

Finanční náklady na samotnou realizaci nejsou přitom zcela zanedbatelné. Ubytování a doprava na místo jsou většinou hrazeny školou. Počítat se však musí s nutností cestovního pojištění. To se může po dobu několika měsíců vyšplhat na docela vysokou částku. Kupříkladu Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky nabízí studentům pojištění v rámci produktu E-trip zdarma, až na dobu 180 dnů. Jde o jednorázové čerpání bonusu a využít jej lze 1x ročně. Nabídka se nevztahuje samozřejmě pouze na pobyty kryté programem Erasmus. V potaz se bere i Socrates, popřípadě stačí potvrzení vydané univerzitou.

Proč využít možnosti studia v zahraničí

Důvodů existuje hned několik. Přestože se studium v zahraničí může jevit jako nesnadná mise, studenti by na něj měli pohlížet jako na výzvu. Před nimi už to zvládly tisíce ostatních, a není tedy žádný důvod, proč by to mělo být zrovna nyní jinak. Ale to, co si kdo z doby strávené v zahraničí odnese, je už individuální. Čím dál více se osvědčuje si ke škole hledat také práci nebo stáž ve studovaném oboru. To v budoucnu velmi pomáhá uniknout ze začarovaného kruhu, do něhož jsou absolventi automaticky zamotáni, když se ucházejí o práci bez praxe. Pravdou je, že v realitě to není úplně snadné řešení. Ale je možné požádat ve škole o pomoc a radu, kde se poptat. Jít s kůži na trh není snadné, ale lépe udělat něco, nežli nic.

Obrázek: pixabay.com


Řekněte ostatním, co si myslíte