Akcie aneb co jsou kmenové listy?

Co to vlastně jsou kmenové listy? Ve zkratce, jde o neomezeně převoditelné cenné papíry, které nejsou obchodovatelné na veřejných trzích. Laicky řečeno jde o akcie, které jsou ale vystaveny na konkrétní jméno. Jaké náležitosti musí tato listina vlastně obsahovat?

V první řadě hlavně informaci, že jde konkrétně o kmenový list. Identifikovat společnost, se kterou je spjatý a výši vkladu, která připadne na podíl majitele listiny, který také musí být zcela jednoznačně identifikován, aby nedošlo náhodou k záměně. Pak už stačí vlastně jen a pouze podpis jednatele či jednatelů a ideálně i ochrana proti padělání. Podle zákona o obchodních korporacích je to vše, co je vlastně potřeba.

Akcie hýbou světem

Vydání kmenových listů má ale ještě jednu konkrétní podmínku, kterou nelze v žádném případě opomíjet. Jejich vydání musí povolovat společenská smlouva společnosti, v níž má být vyhotoven. Jejich velkou výhodou, ale na druhou stranu vlastně i nevýhodou, je to, že se dají poměrně dost jednoduše převádět, na rozdíl od ostatních právních listin. Samotné podmínky k převodu totiž lze třeba dohodnout i ústně, žádná písemná forma není podle právní kodifikace vůbec vyžadována, nepotřebujete ani úředně ověřené podpisy a tak podobně.

Kmenový list je u nás zatím stále novinkou

V neposlední řadě se dá kmenový list vydat i jako hromadná listina, musí být ale zřetelně uvedeno, kolik jednotlivých kmenových listů nahrazuje a jejich konkrétní podíly. Pokud má naopak jednotlivec více podílů v dané firmě, musí být uvedeny na několika kmenových listech zvlášť.

Kmenový list je v našem ekonomickém systému poměrně novinkou, která byla doposavad ve společnosti poměrně tabuizována. Dnes jej však vydávají četné společnosti s ručením omezeným, kterým zjednodušuje jejich každodenní provoz. Kmenový list je tedy cenný papír, jež má podobnou funkci jako akcie u akciové společnosti.

Obrázek: pixabay.com


Řekněte ostatním, co si myslíte