Životadárná proudící energie – Reiki

Stromy, květiny, srnky či ptáci vše co vidíme a vnímáme okolo sebe, dokonce my samotní, jsme životodárná proudící energie. Nikde nekončící vesmír, je obrovským zdrojem nevyčerpatelných energií. Je rozprostřen všude, kolem nás a v nás samotných. Reiki patří mezi jednu z těchto čistých energií. Díky reiki načerpáte inspiraci, pro svůj život a další duchovní rozvoj.

Odkud Reiky pochází?

Léčitelská metoda reiki, pochází z východních filozofií a zrodila se v Japonsku. Ale úplný prvopočátek reiki vysledovat nelze, protože jsou zde podobnosti ještě s dalšími metodami. Jako objevitel reiki, je uváděn dr. Mikao Usui. Reiki, má celkem čtyři stupně. Již starodávné civilizace měly vědomosti a schopnost k používání této zázračné energie k léčení a harmonizaci, ve všech úrovních lidského bytí. Léčit dokázaly pouhým přikládáním rukou, jak na sebe samotné, tak na druhé osoby.

Tato přirozená harmonie těla i duše, byla narušena s příchodem moderní civilizace a materiálním způsobem života. Spousta lidí se mylně domnívá, že nic co se nedá vidět, fyzikálně změřit či osahat neexistuje. Tímto uvažováním a jinými formami negativních energií, blokovali přístup této zázračné a čisté energie, která má schopnost léčit. Avšak zůstaly dochovány písemnosti duchovních mistrů z Tibetu. Ve 20. letech minulého století, vytvořil Mikao Usui vlastní systém, pro výuku léčebných technik známé, jako „Usui Shiki Ryoho“nebo, li tradiční metoda reiki. A takto, je metoda vyučována po celém světě do dnešního dne.

Reiki podle stupňů

  1. Zasvěcený člen, je naladěn na zdroj léčivé energie. První stupeň je především o samoléčbě.
  2. Znalost symbolů a umění působit dotykem, ale i na dálku
  3. Dříve existovali pouze tři stupně. Postupně se třetí stupeň, rozdělil na dva. Na, mistr Reiki léčitel a mistr Reiki učitel. Proto vznikl ještě čtvrtý stupeň. Ve třetím stupni má zasvěcený daleko větší možnosti léčit.
  4. Mistr reiki učitel. Je schopen a oprávněn vyučovat Reiki.

Fotografie publikována se svolením photostock Photography/FreeDigitalPhotos.net

 


Řekněte ostatním, co si myslíte